fbpx

เรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี หรือที่เรียกกันว่า Tax Invoice คือ เป็นเอกสารที่ผู้ให้บริการหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการที่จดเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นคนออกใบกำกับภาษีให้กับคนที่ซื้อสินค้าหรือซื้อบริการหลังจากขายสินค้าเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อย เพื่อแสดงมูลค่าในการให้บริการหรือซื้อสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการได้เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสินค้าและผู้มาใช้บริการในทุกๆ ครั้ง

ใครบ้างที่ควรทำใบกำกับภาษี

สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ให้บริการแล้วมีรายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปีจากการประกอบกิจการ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรภากรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้ถึง 1.8 ล้านบาท
โดยไม่ว่าการให้บริการหรือกิจการจะอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือเป็นแบบนิติบุคคลก็ตาม แต่ถ้าหากใครที่มีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท หรือว่าเป็นธุรกิจที่ยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะเลือกการจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่จดก็ได้

การออกใบกำกับภาษี

 • หากเป็นกรณีการขายสินค้า คนขายจะต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคนซื้อทันทีถ้าหากมีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ
 • หากเป็นกรณีการให้บริการ คนที่ให้บริการจะต้องออกใบกำกับภาษีหลังจากได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบกำกับภาษีหลักๆ แล้วมีกี่ประเภท

1. กำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 • ต้องเห็นคำว่า “ใบกำกับภาษี” แบบชัดเจน
 • มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ
 • เลขที่ใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และจำนวนเงิน
 • แยกแสดงจำนวน VAT แยกให้เห็นชัดเจน
 • วัน เดือน ปี ที่ออก
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด บังคับใช้กับผู้ประกอบการ
  8.1 ระบุ “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่…..” ของผู้ขาย
  8.2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ (โดยเฉพาะผู้ซื้อที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  8.3 ระบุ “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่…” ของผู้ซื้อ

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • ต้องเห็นคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” แบบชัดเจน
 • ชื่อ หรือ ชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม
  (ถ้ามี)
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของ
  บริการ
 • ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุ
  ชัดเจนว่า ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

ขอบคุณที่มา: กรรมสรรพากร

เป็นยังไงบ้างละครับกับเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่เราได้มาแนะนำวันนี้ หวังว่าจะช่วยให้เช็คใบกำกับภาษีที่เราได้มาในการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการในทุกๆครั้ง เพื่อนำมาขอคืนภาษีทุกๆ สิ้นปีได้นะครับ

ติดตามบทความอื่นๆของ KMCP Accounting ได้ที่

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc