fbpx

บริการของเรา

เราให้บริการตั้งแต่ รับจดบริษัท จนถึง รับทำบัญชีราคาถูก ทั้งรายเดือนและปิดงบประจำปีรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษี, จดทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป/ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat), ใบขออนุญาตประกอบธุรกิจ, ใบขออนุญาตทำงาน วีซ่า ฯลฯ, รับทำบัญชี (รายเดือน/รายปี), ยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น ภ.ง.ด.1,3,53/ภ.พ.30 เป็นต้น, ยื่นประกันสังคม, ปิดงบการเงิน พร้อมให้คำแนะนำฟรีให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

รับทำบัญชี

ให้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือนรายปี จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี

ตรวจสอบบัญชี

ให้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือนรายปี จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี

จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจดทะเบียนเลิกกิจการ/เพิ่มทุน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับทุนการจดทะเบียน เริ่มต้นที่ 9,000.-

วางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี สามารถประยุกต์การใช้งานได้กับโปรแกรมบัญชี ต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมบัญชี Express ,โปรแกรมบัญชี Formala ,โปรแกรมบัญชี My Account รับสอนการทำบัญชี โดยโปรแกรม Express

เงินเดือนและประกันสังคม

บริการรับทำเงินเดือน จดทะเบียนเพิ่มลดพนักงาน จดทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม และยื่นประกันสังคมรายเดือน จัดทำบัญชี เงินเดือน ภงด 1 / 1ก และ สปส 1-1 แนะนำการยื่นแบบภงด 90/91

ติดต่อเรา