fbpx

บริการของเรา

เราให้บริการตั้งแต่ รับจดบริษัท จนถึง รับทำบัญชีราคาถูก ทั้งรายเดือนและปิดงบประจำปีรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษี, จดทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป/ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat), ใบขออนุญาตประกอบธุรกิจ, ใบขออนุญาตทำงาน วีซ่า ฯลฯ, รับทำบัญชี (รายเดือน/รายปี), ยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น ภ.ง.ด.1,3,53/ภ.พ.30 เป็นต้น, ยื่นประกันสังคม, ปิดงบการเงิน พร้อมให้คำแนะนำฟรีให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

รับทำบัญชี

ให้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือนรายปี จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี

ตรวจสอบบัญชี

เรายังมีเครือข่ายผู้สอบบัญชีที่ให้บริการสอบบัญชี และให้ความเห็นต่องบการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้มีงบการเงินที่น่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจดทะเบียนเลิกกิจการ/เพิ่มทุน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับทุนการจดทะเบียน เริ่มต้นที่ 9,000.-

วางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี สามารถประยุกต์การใช้งานได้กับโปรแกรมบัญชี ต่างๆ เช่น โปรแกรมบัญชี Express, Formala ,My Account รับสอนการทำบัญชี โดยโปรแกรม Express ให้สามารถใช้งานได้

รับทำเงินเดือน

บริการรับทำเงินเดือน จดทะเบียนเพิ่มลดพนักงาน จดทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม และยื่นประกันสังคมรายเดือน จัดทำบัญชี เงินเดือน ภงด 1 / 1ก และ สปส 1-1 แนะนำการยื่นแบบภงด 90/91

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์พร้อมออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม ออกแบบเว็บด้วย WordPress ง่ายต่อการใช้งาน เพิ่มโอกาศติดหน้าแรกใน Google ด้วยการทำเว็บไซต์ที่ปรับแต่งและรองรับ SEO เป็นอันดับแรก