fbpx

สินเชื่อ

เปิดหมดเปลือก! ขั้นตอนวิธีเช็คเครดิตบูโรเช็คยังไง?

เชื่อว่าคนวัยทำงานคงมีความคุ้นเคยกับคำว่าเครดิตบูโร รวมไปถึงคนที่เคยผ่านการขอขอสินเชื่อคงอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่หลายคนก็มีความกังวลในเรื่องของเครดิตบูโรเช่นเดียวกัน เครดิตบูโรคืออะไร และจะมี วิธีเช็คเครดิตบูโร อย่างไร เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ

kobadmin

30 September 2022

ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ อ่านได้เลย!

ในการดำเนินกิจการจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีก่อนส่งงบการเงิน โดย ผู้ตรวจสอบบัญชี อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท แล้วผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร ทำหน้าที่อย่างไร เรามีคำอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบบัญชีมาฝากกันค่ะ

หากได้รับการปันผลหุ้น จะถือต่อหรือขายทิ้งดี? เรามีคำตอบ!

หุ้นปันผล เป็นการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ที่ถือหุ้นซึ่งมาจากรายได้จากการทำธุรกิจของบริษัท และมีการปันผลหุ้นเป็นไตรมาสหรือรายปี ในการปันผลหุ้นมีการปันผลแบบไหนและอย่างไร เราจะพาไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับการปันผลหุ้นกันค่ะ

ทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับ ใบรับเงินมัดจำ กันค่ะ

เมื่อมีลูกค้าต้องการสินค้าของคุณในจำนวนที่มากขึ้น หรือราคาสินค้าของคุณนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ในระหว่างที่สินค้ากำลังจะมาถึงมือผู้ซื้อนั้น การเรียกเก็บเงินมัดจำและออกเอกสาร ใบรับเงินมัดจำ จึงถือว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว เรามาทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับใบรับเงินมัดจำ

ภาษีนิติบุคคล ยื่นเดือนไหน? ใครบ้างต้องเสีย? อ่านเลย!

ภาษีนิติบุคคล หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอาการประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยมีการจัดเก็บเงินได้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือกิจการค้าขาย หากำไรต่าง ๆ ทั้งนี้ในการเก็บภาษีนิติบุคคล ในบทความนี้เราจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลกันค่ะ

แบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย ใช้ทำอะไร? พร้อมดาวน์โหลดได้เลย!

แบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ คือเอกสารแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยังเป็นเอกสารแสดงข้อมูลรายได้ว่ามาจากที่ใดของบางอาชีพที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้อีกด้วย เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่ายให้มากขึ้นกันค่ะ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ไปอยู่ที่อื่น!

เมื่อมีการดำเนินธุรกิจไปสักระยะพบว่ากิจการของคุณนั้นไปได้สวย ธุรกิจเติบโตขึ้น การย้ายสถานที่ตั้งของธุรกิจไปที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อขนาดธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ว่ามีขั้นตอนอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

SMEs คืออะไร? เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ SMEs ให้มากขึ้นกันค่ะ

SMEs เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprise ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เกิดการสร้าง GDP ที่สูงขึ้นให้กับประเทศ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ SMEs ให้มากขึ้นกันค่ะ

ภาษีเหมาจ่าย คืออะไร? คำนวณจากไหน สรุปมาให้แล้ว!

ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีอยู่ 2 วิธี นั่นคือ เงินได้สุทธิ กับ เงินได้พึงประเมิน ภาษีเหมาจ่าย คืออะไร? คำนวณจากตรงไหน เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับภาษีเหมาจ่ายว่าคืออะไรและมีที่มาอย่างไรมาฝากกันค่ะ

Disclosure form หากไม่ยื่นจะเสียค่าปรับแพงนะ!

Disclosure Form หรือ แบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หากไม่ยื่นเอกสารนี้จะมีโทษปรับสูงสุดถึงสองแสนบาทเลย แล้วใครบ้างที่ต้องมีหน้าที่ยื่น Disclosure Form บ้าง บุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ยื่นแบบเปิดเผยข้อมูล แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลจะต้องยื่นต่อสำนักงานกรมสรรพากรภายใน 2 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เมื่อแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องลงนามโดยผู้รับผิดชอบและส่งไปยังกรมสรรพากร แล้วแบบรายงานประจำปีสำคัญยังไง เรามีคำอธิบายมาฝากค่ะ

1 2 8