fbpx

แบบฟอร์มสำคัญ

เปิดให้ดาวน์โหลดใบเสนอราคา ฟรี! เลย

อย่างที่รู้กันว่าใบเสนอราคานั้นเป็นเอกสารก่อนที่จะทำการขายของหรือขายบริการให้กับคนที่มาซื้อบริการ เพื่อที่จะเสนอราคาเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ดีใบเสนอราคานั้นควรจะทำออกมาให้ดี และมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่ทำให้ผู้ที่จะมาใช้บริการเราเห็นถึงความสำคัญตั้งแต่การออกเอกสารเลยล่ะ และถ้าหากใครกำลังมองหาใบเสนอราคา ในบทความนี้เรามีตัวอย่างพร้อมใบเสนอราคาให้ดาวน์โหลดได้ฟรีเลย ทำไมต้องมีใบเสนอราคา? จริงๆ แล้วใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าก่อนจะใช้บริการจากเราจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆ รวมถึงราคาที่ลูกค้าจะต้องจ่าย ใบเสนอราคาถือเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่สำคัญไม่น้อยกว่า ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ รายละเอียดในใบเสนอราคา ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ เลขที่ใบเสนอราคา วันที่เสนอราคา เงื่อนไขในการชำระเงิน และเครดิต รายละเอียดของสินค้า และบริษัท จำนวนสินค้า / บริการ ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินรวม ลงลายมือชื่อผู้จัดทำ และผู้อนุมัติใบเสนอราคา ลงลายมือชื่อผู้สั่งซื้อในใบเสนอราคา (กรณีที่ผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้า/บริการจากผู้ขาย) ตัวอย่างเอกสารใบเสนอราคา การทำใบเสนอราคาสามารถทำได้ 2 แบบ ลองไปดูกันว่าจะมีแบบไหนบ้าง การทำใบเสนอราคาบน Excel ปกติแล้วส่วนใหญ่การทำใบเสนอราคาสำหรับคนทั่วไปแล้ว มักจะทำกันใน Microsoft Excel หรือ Microsoft Word เพื่อที่ง่ายต่อการแก้ไข อีกทั้งใบเสนอราคาที่ทำบน Excel นั้นแก้ทำให้ข้อผิดพลาดในการออกได้น้อยกว่าการออกใบเสนอราคาผ่านโปรแกรมบัญชีอีกด้วย การทำใบเสนอราคาบนโปรแกรมบัญชีต่างๆ การทำใบเสนราคาผ่านโปรแกรมบัญชีไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสนอราคาผ่านโปรแกรม Express, […]

kobadmin

13 October 2021

คำถามคาใจนิติบุคคลคืออะไร? มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

จะว่าไปแล้วเราก็เคยได้ยินคำว่า นิติบุคคลคืออะไร วันนี้เราจะมาตอบคำถามคาใจว่านิติบุคคลคืออะไร? มีกี่ประเภท? แล้วมีอะไรบ้าง? ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้กันเลย จริงๆแล้ว นิติบุคคลคือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่กฎหมายกำหนดให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ซึ่งนิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย นิติบุคคลจึงมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาต่างๆ รวมถึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ การเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลยก็ยังได้อีก ประเภทของนิติบุคคล นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้นมีบัญญัติเอาไว้หลายประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น 2. นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเป็น นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติสหกรณ์ เป็นยังไงกันบ้าง หลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้วว่าจริงๆ นิติบุคคลนั้นคืออะไร นิติบุคคลแต่ละประเภทต่างกันยังไง หวังว่าบทความนี้จะไขคำถามที่คาใจสำหรับใครหลายๆ คนได้นะครับ ติดตามบทความอื่นๆของ KMCP Accounting ได้ที่ บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/ Facebook: facebook.com/kmcp.acc

kobadmin

21 September 2021

ทำความเข้าใจงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล แบบง่ายๆ

งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินหลักๆ แล้วจะต้องมีองค์ประกอบ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของนั่นเอง หากใครกำลังสงสัยว่างบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน คืออะไร? แตกต่างกันอย่างไร? เรามีคำตอบมาให้ในบทความนี้แล้วครับ

kobadmin

9 July 2021

หนังสือรับรองเงินเดือนพร้อม ให้โหลดได้เลย!

จริงๆ แล้ว หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหนังสือแบบฟอร์มที่ออกให้จากคนที่มีอำนาจลงนามจ่ายเงินในบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทหรือหน่วยงานที่คุณทำงาน โดยเอกสารรับรองเงินเดือน จะเป็นเอกสารที่ยืนยันไว้ว่าคุณได้ทำงานอยู่ที่นี่จริง

kobadmin

7 July 2021

อยากจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า ทำยังไง? เตรียมอะไรบ้าง?

ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกันก่อนเลยว่าการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์จริงๆ แล้วมีกี่แบบ? ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หากคุณเคยสงสัยเรามีคำตอบให้คุณรวมไว้แล้วทั้งหมดที่นี่

kobadmin

16 June 2021

ไขข้อสงสัย ภ.ง.ด.1 คำนวณยังไง? ยื่นเมื่อไหร่?

วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยด้วยเรื่อง ภ.ง.ด.1 จริงๆ แล้วเป็นแบบไหน มีวิธีคำนวณยังไง? แล้วจะต้องยื่นเมื่อไหร่? ลองไปหาคำตอบได้ในบทความนี้เลย ภ.ง.ด.1 คือแบบที่ใช้แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ยกตัวอย่างเช่น เงินที่ได้จากเงินเดือน ค่าโบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง โดยจะยื่นเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ถึงกำหนดที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

kobadmin

25 April 2021

ใครกำลังหาใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ โหลดได้เลย!

ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลที่นิยมเรียกกันว่า Invoice จริงๆ แล้วคือเอกสารจากคนที่ขายสินค้าหรือเป็นผู้ที่ให้บริการจะต้องออกให้กับคนซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือขายบริการ โดยจะมีรายละเอียดรวมถึงค่าบริการและมูลค่าของสินค้าอยู่ภายในใบแจ้งหนี้ และที่สำคัญใบแจ้งหนี้จะต้องมีลายเซ็นต์จากทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขายถึงจะเป็นใบแจ้งหนี้ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อที่จะใช้เอกสารใบแจ้งหนี้มาเป็นหลักฐานในการซื้อขายได้

kobadmin

22 April 2021

ความสำคัญของภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

จริงๆแล้ว ภาษีที่เรารู้จักนั้นมีหลากหลายประเภท เลยต้องมีการจำแนกประเภทของภาษีโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ และสำหรับหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแยกประเภทภาษีโดยแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม แล้วภาษีเหล่านี้ใครบ้างเป็นคนจ่าย?

kobadmin

3 April 2021

รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เรามีคำตอบ!

ว่ากันว่าเรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายคือการที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนดและนำเงินที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร ซึ่งผู้รับสามารถนำยอดเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้นี้ไปรวมกับภาษีที่จ่ายตอนปลายปี ถ้าคำนวณแล้วจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเกินต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ถ้าจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายน้อยกว่าก็สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้ วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจระหว่าง ภ.ง.ด.3 กับ ภ.ง.ด.53 คืออะไร แล้วถ้าไม่ยื่นแบบจะมีความผิดอะไรบ้าง ลองไปอ่านกันเลยครับ

kobadmin

13 March 2021

ไขข้อข้องใจ สินทรัพย์คืออะไร? มีกี่ประเภท?

จริงๆ แล้วสินทรัพย์ในทางการบัญชีนั้นมีหลายลักษณะ แล้วสินทรัพย์จริงๆ แล้วคืออะไร? มีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร เรามีคำตอบมาให้คุณแล้วครับ

kobadmin

6 February 2021
1 2 3