fbpx

การเงิน

รู้หรือไม่! การบัญชี กับ การทำบัญชี ต่างกันอย่างไร?

การบัญชี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วในเมโสโปเตเมีย ใช้ในการทำถือเป็นศิลปะของการจดบันทึก การจำแนกหมวดหมู่ และการสรุปผลออกมาในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจัดทำออกมาในรูปแบบของรายงานทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการบัญชีดังนี้

kobadmin

1 May 2022

ฝึกทำ บัญชีรายรับรายจ่าย จะได้รู้ว่ากำไรหรือขาดทุน!

ในการ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกิจการที่ควรทำ เพื่อเป็นการตรวจสอบรายการทั้งรายได้และรายจ่ายของกิจการในแต่ละเดือนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อช่วยให้ทราบว่าในการดำเนินกิจการที่ผ่านมามีเงินคงเหลือหรือไม่ และมีเท่าไหร่ นำไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการว่าได้กำไรหรือขาดทุน เป็นการควบคุมการใช้เงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หมวดบัญชี และ ผังบัญชี ที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้!

ในการจัดทำบัญชีแยกประเภทนั้น ควรจะมีการทำ หมวดบัญชี ซึ่งเป็นการรวบรวมสิ่งที่เหมือนกันและจัดหมวดหมู่ของบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภท สำหรับการทำหมวดบัญชีจะต้องทำอย่างไร เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ

อากรแสตมป์ มีไว้ทำไม ใครต้องใช้บ้าง!?

สตมป์ ที่เรามักพบเห็นในเอกสารธุรกิจต่าง ๆ  แต่มีความแตกต่างกันตรงที่อากรแสตมป์ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและไม่ได้มีไว้ปิดซองจดหมายได้ เพราะอากรแสตมป์ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยเอกสารที่ต้องใช้อากรแสตมป์ มีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เช่น

บัญชีแยกประเภท สำคัญยังไง? คนทำบัญชีต้องรู้ไว้!

บัญชีแยกประเภท หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุดรายวันขั้นปลาย คือ บัญชีที่ทำการรวบรวมรายการที่ผ่านมาจากสมุดบัญชีรายวัน โดยแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ให้อ่านง่าย แก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย และยังสะดวกต่อการจัดทำงบการเงินต่อไป ส่วนสมุดรายวันขั้นต้น จะใช้สำหรับจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุดรายวันขั้นปลาย หรือบัญชีแยกประเภท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้ดังนี้

ต้นทุนแปรผัน ต่างกับต้นทุนคงที่ยังไง? ไปดู!

บทความตอนที่แล้วเราได้อธิบายเกี่ยวกับต้นทุนคงที่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการผลิต และไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิตว่าจะผลิตมากน้อยเพียงใด หรือไม่มีการผลิตเลย ก็ยังทำให้ต้นทุนคงที่นั้นมีค่าคงที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตสินค้า เราจะเรียกว่า ต้นทุนแปรผัน หรือ Variable Cost นั่นหมายความว่า ยิ่งผลิตสินค้ามากต้นทุนแปรผันจะยิ่งจ่ายมาก หากผลิตสินค้าน้อยต้นทุนแปรผันก็จะจ่ายน้อยลง วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับต้นทุนแปรผันกันค่ะ

ต้นทุนคงที่ สำคัญยังไงกับบริษัท!?

ในการลงทุนทำธุรกิจควรจะมีการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยบริหารการใช้เงินทุนหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งการคำนวณ ต้นทุนคงที่ หรือ Fixed Cost จะช่วยให้การวางแผนธุรกิจได้ง่ายขึ้น สำหรับต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการผลิต และไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิตว่าจะผลิตมากน้อยเพียงใด หรือไม่มีการผลิตเลย ก็ยังทำให้ต้นทุนคงที่นั้นมีค่าคงที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีต้นทุนอีกประเภทเรียกว่าต้นทุนแปรผัน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตสินค้า

ภาษีอีเพย์เมนต์ ใครที่ขายของออนไลน์อยู่ต้องรู้ไว้!

ภาษี E-Payment หรือ ภาษีอีเพย์เมนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำส่งเงินภาษี ยื่นรายการหรือเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ระบุว่าเป็นการกำหนดให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Wallet ต้องรายงานข้อมูลผู้มีบัญชีธุรกรรมเฉพาะให้กรมสรรพากรทราบ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา (พ่อค้าแม่ค้าธรรมดา) นิติบุคคล (ผู้ที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท) ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยบัญชีธุรกรรมเฉพาะจะต้องมีเงื่อนไข 2 อย่าง

งบกระแสเงินสด อ่านยังไงให้เป็น? แล้วคืออะไร?

การอ่านงบกระแสเงินสด ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสภาพคล่องของธุรกิจได้ ช่วยให้เห็นภาพการเดินทางของเงินสดว่ามีการเข้าออกอย่างไร และมีเงินเหลือปลายปีเท่าไหร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนงบกระแสเงินสดเป็นอย่างไร เรามาติดตามกันต่อค่ะ

ใบสมัครงาน เขียนยังไงให้ดูน่าสนใจและได้งาน!?

ใบสมัครงานใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของบริษัทในการจะรับบุคคลเข้าทำงาน ซึ่งทางบริษัทจะได้ทราบถึงประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ ตำแหน่งที่สมัครงาน ความสามารถพิเศษต่างๆ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ทางบริษัทก็จะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้กรอกลงในใบสมัครงานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการติดต่อขอสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป ในขั้นตอนของการสมัครงาน วันนี้เรามาดูวิธีการเขียนใบสมัครงานแบบมืออาชีพที่จะช่วยสร้างจุดเด่นใหเ้เป็นที่สนใจให้หน้าจับตามองกัน      

1 2 3 6