fbpx

เคล็ดลับ วิธีถอด VAT ง่ายๆ เจ้าของกิจการต้องรู้ไว้!

วิธีถอด VAT

VAT หรือชื่อเต็มคือ Value Added Tax หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เราได้ยินกันบ่อยครั้ง และทุกคนจะต้องเจอในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกิจการจด VAT จะต้องมีการคำนวณเพื่อถอดเฉพาะมูลค่า VAT เพื่อใช้เป็นภาษีซื้อหรือขาย ส่วน วิธีถอด VAT จะต้องทำอย่างไรนั้น เราจะมาอธิบายต่อจากนี้กันค่ะ

VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร?

VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีถอด VAT นั้น เราจะมาอธิบายกันเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ที่เราเรียกกันก่อน สำหรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในทุกการบริโภคที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้ประกอบการได้มีการเรียกเก็บจากผู้บริโภค จากการที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น ซึ่งได้บวก VAT เข้าไปในราคาสินค้าหรือบริการแล้ว และก็จะนำภาษีนั้นส่งให้กรมสรรพากรเพือให้รัฐบาลใช้จ่ายพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งภาษี VAT นี้จะมีการบันทึกในใบกำกับภาษีนั่นเอง

กิจการใดบ้างที่ต้องจด VAT

กิจการใดบ้างที่ต้องจด VAT

รู้หรือไม่ว่า ไม่ใช่กิจการทุกประเภทจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นกิจการจด VAT ได้ ทั้งนี้กิจการที่จะเป็นกิจการจด VAT ได้นั้น จะต้องเข้าเงื่อนไขตามนี้เท่านั้น

1. กิจการนั้นไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการนั้นไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือติดตั้งเครื่องจักร แต่บางกิจการบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีสิทธิขอจด VAT ได้ ได้แก่

1.1 กิจการขายสินค้าพืชผลทางเกษตร และสัตว์ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน

1.2 ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

1.3 การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน

1.4 การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

1.5 การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

2. กิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

ถ้าหากกิจการใดที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้รีบยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน ไม่งั้นจะมีค่าปรับได้นะคะ

3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร

ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

การจด VAT ดีอย่างไร?

การจด VAT ดีอย่างไร

การที่กิจการได้เข้าสู๋ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้ว่าจะมีเงื่อนไขอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีข้อดีสำหรับกิจการจด VAT ดังนี้

1. กิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้

กิจการสามารถนำภาษีซื้อมาขอคืนภาษีได้ในภายหลัง เช่น เมื่อกิจการซื้อสินค้าราคา 30,000 บาท มีภาษีซื้อ 2,000 บาท ถ้ากิจการจด VAT จะสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ 2,000 บาท แต่หากกิจการใดที่ไม่ได้มีการจด VAT ภาษีซื้อจะกลายเป็นภาระต้นทนของกิจการ ทำให้ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ 

2. บัญชีของกิจการมีความเป็นระบบมากขึ้น

เมื่อกิจการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่ทั้ง จัดทำใบกำกับภาษี ออกรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงทำให้การซื้อขายทุกครั้งจะต้องมีการบันทึกเพื่อทำรายงานภาษี ซึ่งจะช่วยให้การทำบัญชีมีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งอีกด้วย

3. เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ

กิจการจด VAT ถือเป็นกิจการที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะถือว่าเป็นกิจการที่มีตัวตนและอยู่ในระบบสรรพากร เพราะการที่กิจการจะจด VAT ได้นั้น กรมสรรพากรจะต้องมีการตรวจสอบความมีตัวตนของกิจการนั้น ๆ ด้วย

4. ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากใบกำกับภาษีสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ทำให้ลูกค้าหลายรายเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการ แล้วขอใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย ทำให้กิจการจด VAT เป็นตัวเลือกที่ดีที่ลูกค้าเหล่านี้จะใช้บริการ จึงทำให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั้นเอง

ทำไมผู้ประกอบการจะต้องรู้ วิธีถอด VAT

ทำไมผู้ประกอบการจะต้องรู้ วิธีถอด VAT

เมื่อกิจการของคุณเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ กิจการจด VAT แล้ว ในส่วนของยอดค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่รวม vat ไปแล้วนั้น จะต้องมีการถอดหาเฉพาะมูลค่า VAT หรือ วิธีถอด VAT เพื่อใช้เป็นภาษีซื้อหรือภาษีขาย

  1. ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าจ่ายให้ผู้ขาย (ที่มีการจดทะเบียน VAT เหมือนกัน) เมื่อมีการซื้อสินค้า
  2. ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าได้ทำการเรียกเก็บการลูกค้า เมื่อมีการขายสินค้า

วิธีถอด VAT ทำอย่างไร?

เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีถอด VAT โดยในการคำนวณนััน ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ราคารวม VAT ก่อน โดยในการคำนวณ VAT นั้น มีสูตรการคำนวณ คือ 

VAT = ราคาก่อน VAT x 7%

ราคารวม VAT = ราคาก่อน VAT x 107%

ส่วนวิธีถอด VAT โดยที่เราทราบราคารวม VAT แล้ว จะทำให้เราสามารถคำนวณ ราคาก่อน VAT และ มูลค่า VAT โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

1. ถอดหาราคาก่อน VAT

ราคาก่อน VAT = ราคารวม VAT x 100/107

2. ถอดหาเฉพาะมูลค่า VAT

มูลค่า VAT = ราคารวม VAT x 7/107

ตัวอย่างการคำนวณ วิธีถอด VAT

ราคารวม VAT = 214 บาท

ราคาก่อน VAT = 214×100/107= 200 บาท

มูลค่า VAT = 214*7/107=14 บาท

เมื่อนำ ราคาก่อน VAT + มูลค่า VAT = ราคารวม VAT นั่นเอง

กิจการแต่ละประเภทที่เข้าเงื่อนไขจด VAT จะต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรียบร้อย เพราะจะส่งผลดีต่อกิจการของคุณในหลายด้านตามที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้ควรทำความเข้าใจ วิธีถอด VAT เพื่อช่วยให้กิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อ ลดภาระต้นทุนของกิจการไปได้เยอะนั่นเองค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831, 063-150-5855