fbpx

ผู้ประกอบการ VAT คืออะไร? มาทำความเข้าใจกันเลย

ผู้ประกอบการ VAT จะถือเป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะผ่านการตรวจสอบจากสรรพากรก่อนที่จะจด Vat แล้วทั้งนี้ในทางการค้า เราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ VAT เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนทำการค้าร่วมกันได้ บทความนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ VAT ให้มากขึ้นกันค่ะ

ผู้ประกอบการ VAT คืออะไร

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ผู้ประกอบการ VAT ที่ทำการค้าโดยมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ผู้ประกอบการกิจการที่กำลังมีแผนเปิดกิจการที่ต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายต้องมีการยื่นจดทะเบียนผู้ประกอบการ VAT รวมไปถึงผู้ประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจนอกราชอาณาจักรแต่มีตัวแทนอยู่ในไทย จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ vat เช่นกัน

สำหรับผู้ประกอบการบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นการจดทะเบียน vat แต่หากต้องการจดทะเบียน VAT ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ได้แก่

1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

3.ผู้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งโดยท่าอากาศยาน

4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ยังผู้ประกอบการบางประเภทที่ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ VAT

1. ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว 

5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยผู้ประกอบกิจการประเภทนี้ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามที่อธิบดีมีประกาศกำหนด

การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ VAT มีประโยชน์อย่างไร

ในการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ความน่าเชื่อถือของเราและคู่ค้าถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำธุรกิจร่วมกันนั้นราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ VAT จึงเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ด้วยดี ทั้งนี้รายชื่อผู้ประกอบการ VAT ที่ปรากฎนั้นมีความน่าเชื่อถือสามารถไว้วางใจในการธุรกิจร่วมกัน เพราะก่อนที่บริษัทจะมีการจดทะเบียนจะต้องได้รับการตรวจสอบจากสรรพากรเสียก่อน จึงทำให้รายชื่อผู้ประกอบการ VAT ทั้งหลายนี้มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่หากไม่มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการก่อนทำการค้าร่วมกัน อาจจะเกิดปัญหากรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถนำใบกำกับภาษีซื้อไปเคลมได้เพราะผู้ประกอบการนั้นไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ VAT

รายชื่อผู้ประกอบการ VAT มีวิธีการตรวจสอบที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากเว็บไซต์กรมสรรพากร คลิก
  2. เราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ vat จากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ,เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (10 หลัก) หรือ ชื่อผู้ประกอบการที่คุณกำลังต้องการค้นหา
  3. กดปุ่มค้นหาข้อมูล
  4. หากมีข้อมูลปรากฎขึ้นมา แสดงว่าผู้ประกอบการที่เราค้นหาอยู่นั้นเป็นผู้ประกอบการ VAT
  5. แต่หากไม่มีข้อมูลปรากฎขึ้นมา แสดงว่าผู้ประกอบการที่เราค้นหาอยู่นั้นไม่ได้จดทะเบียน VAT นั่นเอง

การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ VAT เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเมื่อจะมีการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า เพราะอย่างน้อยเราจะได้มั่นใจว่าคู่ค้าที่เราจะร่วมธุรกิจกันนั้น มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจพอที่ทำการค้าร่วมกันได้ รวมไปถึงในเรื่องของการออกเอกสารใบกำกับภาษีซื้อที่สามารถใช้ในการเคลมได้หากผู้ประกอบนั้นเป็นผู้ประกอบ VAT

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831