fbpx

สิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนจะยื่นขอ คืนเงินภาษี จากกรมสรรพากร!

ในการยื่นภาษีประจำปีที่ผ่านมา สำหรับบางท่านที่ได้รับการ คืนเงินภาษี จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหลังจากยื่นภาษีแล้วจะได้รับการคืนเงินภาษี แต่สำหรับบางท่านที่รอแล้วรอเล่า ยังไม่ได้รับการคืนเงินภาษีจะต้องทำอย่างไรต่อไปนั้น เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ

คืนเงินภาษี

ยื่นภาษีแล้วขอคืนเงินได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

หลังจากที่มีการยืนภาษีแล้ว ทั้งการยื่นแบบออนไลน์ หรือยื่นที่สำนักงาน เมื่อทางกรมสรรพากรได้รับข้อมูลแล้ว จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อทำการส่งคืนเงินภาษีต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาและทำกาารคืนเงินภาษีภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษี โดยกรมสรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีผ่าน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

พร้อมเพย์

พร้อมเพย์

หากมีการผูกบัญชีธนาคาร หรือผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรมสรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีผ่านทางพร้อมเพย์ ภายใน 3-4 วัน แต่หากไม่ได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ระบบจะทำการส่งข้อมูลกลับมาที่กรมสรรพากร ระหว่างนี้หากผู้ขอคืนภาษียังไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์อีกภายใน 7 วัน กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี (ค.21) ให้แทน

ส่งหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี (ค.21)

หากผู้ขอตืนภาษีไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้ กรมสรรพากรจะส่งหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี (ค.21) ทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ขอคืนภาษีติดต่อรับเงินภาษีคืนที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เช็กสถานะการคืนเงินภาษีได้อย่างไร

เช็กสถานะการคืนเงินภาษีได้อย่างไร

ผู้ขอคืนเงินภาษี สามารถเช็กสถานะการคืนเงินภาษีด้วยตัวเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หลังจากที่มีการยื่นภาษีไปแล้ว 1 วัน สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีด้วยกระดาษที่สำนักงาน โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร แล้วคลิกที่ “สอบถามการคืนภาษี”

2.คลิกเลือกปีภาษีที่ต้องการสอบถาม

3.กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (บุคคลธรรมดาให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

4.กรอกชื่อผู้เสียภาษี (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)

5.กรอกชื่อ-สกุล แล้วกดสอบถาม

เมื่อทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ระบบจะแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าสถานะการขอคืนเงินภาษีอยู่ในระหว่างกำลังรอพิจารณา หรือมีการโอนเงินภาษีแล้วหรือยัง หากโอนแล้วจะมีการแจ้งวันโอนคืนเงินภาษีให้ทราบด้วย

ต้องยื่นแบบฟอร์มอะไรเพื่อขอ คืนเงินภาษี

ต้องยื่นแบบฟอร์มอะไรเพื่อขอ คืนเงินภาษี

กรมสรรพากรมีรายชื่อแบบฟอร์มที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้เพื่อขอคืนเงินได้ อีกทั้งกรมสรรพากรยังมีรายการแบบฟอร์มที่บุคคลสามารถใช้เพื่อขอขยายเวลาการคืนภาษีได้ หากต้องการรับเงินภาษีคืน จะต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษีทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ อาจได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น และถ้าหากยื่นแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกเงินฝากโดยตรงเป็นวิธีคืนเงิน ก็อาจจะได้รับเงินเร็วขึ้น

หากไม่ได้รับ คืนเงินภาษี เกิดจากสาเหตุใดบ้าง

หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าหากมีการยื่นภาษีไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการคืนเงินภาษีสักที ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม

หากมีการยื่นภาษีผ่านทางเว็บไซต์ ควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าทางกรมสรรพากร ได้มีการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ หากมีการขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ไม่มีการส่งเอกสารไปตามที่กรมสรรพากรขอ ทำให้ไม่ได้สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ จึงอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุณไม่ได้รับการคืนเงินภาษีสักที

โดยในการยื่นเอกสารเพิ่มผ่านระบบออนไลน์ สามารถทำได้โดยการแนบเอกสาร PDF เพื่อให้อ่านง่าย หรืออาจส่งเอกสารสำเนาไปทางแฟกซ์ หรือไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน พร้อมกับมีใบนำส่งเอกสาร เพื่อแสดงรายละเอียดการแนบเอกสารที่ขาด ได้แก่

  1. ชื่อ นามสกุล
  2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. เอกสารที่นำส่ง

ไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประชาชน

มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือให้ที่อยู่ผิด

ทำให้หนังสือแจ้งคืนเงินภาษี (ค.21) ที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์ไม่ถึงผู้ขอคืนเงินภาษี สามารถยื่นขอใหม่ได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนา

มีการกดยื่นส่งภาษีมากกว่า 1 ครั้ง หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรอกข้อมูลผิด ตกหล่น

มีการกดยื่นส่งภาษีมากกว่า 1 ครั้ง หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรอกข้อมูลผิด ตกหล่น

ซึ่งจะต้องทำการยื่นเอกสารใหม่ทันทีภายในเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด หากส่งช้าจะทำให้การคืนเงินภาษีช้าตามไปด้วย

ทั้งนี้หากเกิดปัญหาดังกล่าว ยังสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงผ่านศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD  Call  Center) : 1161 และที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นภาษี

ที่มา: “ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ | กรมสรรพากร – The Revenue Department (rd.go.th)

การยื่นภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผูกเลขบัญชีธนาคารไว้กับเลขบัตรประชาชน จะช่วยเพิ่มความถูกต้อง สะดวกและได้รับคืนเงินภาษีอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนาน หรือศึกษาการขอคืนเงินภาษีตามที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการขอคืนเงินภาษีได้อย่างถูกต้องต่อไปค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831