fbpx

สินทรัพย์ถาวร แตกต่างจากสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างไร !?

จากบทความเรื่องสินทรัพย์หมุนเวียนที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่าสินทรัพย์นั้น นอกจกมีสินทรัพย์หมุนเวียนแล้ว ยังมีสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า สินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีความแตกต่างจากสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างไร บทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรกันค่ะ

สินทรัพย์หมุนเวียน ช่วยบ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจได้!

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือ เงินสดหรือสินทรัพย์ของบริษัทที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดหรือใช้หมดภายใน 1 ปี การมีสินทรัพย์หมุนเวียนในธุรกิจช่วยบ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจได้ เรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนกันค่ะ

รู้หรือไม่! ทำไมถึงต้องเสีย เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.30 จะต้องยื่นแบบให้ตรงตามกำหนดของกรสรรพากร แต่หากมีการยื่นแบบล่าช้า หรือยื่นแล้วแต่มีการชำระที่ไม่ครบถ้วน จะต้องมีการเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาอีกด้วย เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ เบี้ยปรับเงินเพิ่มให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ

ส่งเงินสมทบประกันสังคม ส่งนานแค่ไหน เมื่อไหร่จะได้คืน?

เราได้กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมในบทความที่ผ่านมาว่ามีความสำคัญต่อเจ้าของกิจการและผู้ประกันตนอย่างไรบ้าง ในบทความนี้เราจะมาอธิบายต่อถึงการ ส่งเงินสมทบประกันสังคม ว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เงินแต่ละบาทที่เราส่งให้ประกันสังคมเราจะได้คืนเมื่อไหร่? ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ

หากได้รับการปันผลหุ้น จะถือต่อหรือขายทิ้งดี? เรามีคำตอบ!

หุ้นปันผล เป็นการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ที่ถือหุ้นซึ่งมาจากรายได้จากการทำธุรกิจของบริษัท และมีการปันผลหุ้นเป็นไตรมาสหรือรายปี ในการปันผลหุ้นมีการปันผลแบบไหนและอย่างไร เราจะพาไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับการปันผลหุ้นกันค่ะ

ทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับ ใบรับเงินมัดจำ กันค่ะ

เมื่อมีลูกค้าต้องการสินค้าของคุณในจำนวนที่มากขึ้น หรือราคาสินค้าของคุณนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ในระหว่างที่สินค้ากำลังจะมาถึงมือผู้ซื้อนั้น การเรียกเก็บเงินมัดจำและออกเอกสาร ใบรับเงินมัดจำ จึงถือว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว เรามาทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับใบรับเงินมัดจำ

รู้ต้นทุนขาย ส่งผลให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นจริงหรือ?

ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะเคยประสบปัญหา ขายของดีแต่ไม่มีกำไรหรือกำไรน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ซึ่งปัญหานี้มักเกิดจากผู้ประกอบการไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการที่ขายไป หรือเรียกว่า ต้นทุนขาย นั่นเอง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ ต้นทุนขายกันค่ะ

ยื่นงบการเงินไม่ทัน จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง?

การปิดงบการเงิน เป็นการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี ต้องมีการดำเนินการปิดงบบัญชีเพื่อนำส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด แต่หากผู้ทำบัญชี ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ทัน จะมีผลกระทบอย่างไร เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินกันค่ะ

สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

สินค้าคงเหลือ หรือ (Inventory) คือสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อขายในกิจการ ได้แก่ วัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้า สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป สำหรับบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกันค่ะ สินค้าคงเหลือ หรือ Inventory คืออะไร? คือสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อขายในกิจการ ได้แก่ วัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้า สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 1. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้า วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เช่น กิจการผลิตเสื้อผ้าส่งขาย จะต้องมีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตตัดเย็บเสื้อผ้า ได้แก่ ผ้า เส้นด้าย กระดุม ซิป เป็นต้น หรือหากทำกิจการผลิตเครื่องประทินผิวต่าง ๆ ก็ต้องมีวัตถุดิบจำพวกสารเคมี เพื่อนำมาใช้ผลิตเครื่องประทินผิว เป็นต้น 2. สินค้าระหว่างการผลิต/งานระหว่างทำ สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและระหว่างการผลิตสินค้า เช่น กิจการผลิตเสื้อผ้าขายส่งขาย จะมีสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต นั่นก็คือ เส้นด้าย ที่กำลังทอออกมาจากเครื่องทอผ้าเพื่อทำออกมาเป็นตัวผ้า เป็น 3. สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำไปขายต่อได้เลย เช่น เสื้อผ้า เครื่องประทินผิว รถยนต์ เป็นต้น ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ […]

ค่าเสื่อมราคา มีผลอย่างไรกับธุรกิจของคุณ!

ค่าเสื่อมราคา เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการควรรู้ละทำความเข้าใจ เพราะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง และยังมีผลต่อกำไรของกิจการอีกด้วย บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคากันค่ะ

1 2 3