fbpx

สมุดรายวันทั่วไป สำคัญยังไงกับนักบัญชี!

ในการทำการค้าจะต้องมีการจดบันทึกรายการค้า พร้อมหลักฐานของแต่ละรายการในสมุดบัญชีซึ่งเรียกว่า สมุดรายวันขั้นต้น โดยสมุดรายวันขั้นต้นนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ สมุดรายวัน และ สมุดรายวันทั่วไป สำหรับสมุดรายวันจะใช้บันทึกรายการค้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า หรือรายการรับจ่ายเงิน ส่วนสมุดรายวันทั่วไป จะใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการสำหรับกิจการที่ไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ แต่ถ้ากิจการไหนที่มีการใช้สมุดรายวันเฉพาะ ก็จะใช้สมุดรายวันทั่วไป เพื่อบันทึกรายการค้าได้ทุกรายการ วันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดรายวันทั่วไปกันค่ะ

รู้หรือไม่! การบัญชี กับ การทำบัญชี ต่างกันอย่างไร?

การบัญชี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วในเมโสโปเตเมีย ใช้ในการทำถือเป็นศิลปะของการจดบันทึก การจำแนกหมวดหมู่ และการสรุปผลออกมาในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจัดทำออกมาในรูปแบบของรายงานทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการบัญชีดังนี้

ฝึกทำ บัญชีรายรับรายจ่าย จะได้รู้ว่ากำไรหรือขาดทุน!

ในการ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกิจการที่ควรทำ เพื่อเป็นการตรวจสอบรายการทั้งรายได้และรายจ่ายของกิจการในแต่ละเดือนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อช่วยให้ทราบว่าในการดำเนินกิจการที่ผ่านมามีเงินคงเหลือหรือไม่ และมีเท่าไหร่ นำไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการว่าได้กำไรหรือขาดทุน เป็นการควบคุมการใช้เงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หมวดบัญชี และ ผังบัญชี ที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้!

ในการจัดทำบัญชีแยกประเภทนั้น ควรจะมีการทำ หมวดบัญชี ซึ่งเป็นการรวบรวมสิ่งที่เหมือนกันและจัดหมวดหมู่ของบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภท สำหรับการทำหมวดบัญชีจะต้องทำอย่างไร เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ

บัญชีแยกประเภท สำคัญยังไง? คนทำบัญชีต้องรู้ไว้!

บัญชีแยกประเภท หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุดรายวันขั้นปลาย คือ บัญชีที่ทำการรวบรวมรายการที่ผ่านมาจากสมุดบัญชีรายวัน โดยแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ให้อ่านง่าย แก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย และยังสะดวกต่อการจัดทำงบการเงินต่อไป ส่วนสมุดรายวันขั้นต้น จะใช้สำหรับจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุดรายวันขั้นปลาย หรือบัญชีแยกประเภท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้ดังนี้

ต้นทุนแปรผัน ต่างกับต้นทุนคงที่ยังไง? ไปดู!

บทความตอนที่แล้วเราได้อธิบายเกี่ยวกับต้นทุนคงที่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการผลิต และไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิตว่าจะผลิตมากน้อยเพียงใด หรือไม่มีการผลิตเลย ก็ยังทำให้ต้นทุนคงที่นั้นมีค่าคงที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตสินค้า เราจะเรียกว่า ต้นทุนแปรผัน หรือ Variable Cost นั่นหมายความว่า ยิ่งผลิตสินค้ามากต้นทุนแปรผันจะยิ่งจ่ายมาก หากผลิตสินค้าน้อยต้นทุนแปรผันก็จะจ่ายน้อยลง วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับต้นทุนแปรผันกันค่ะ

ต้นทุนคงที่ สำคัญยังไงกับบริษัท!?

ในการลงทุนทำธุรกิจควรจะมีการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยบริหารการใช้เงินทุนหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งการคำนวณ ต้นทุนคงที่ หรือ Fixed Cost จะช่วยให้การวางแผนธุรกิจได้ง่ายขึ้น สำหรับต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการผลิต และไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิตว่าจะผลิตมากน้อยเพียงใด หรือไม่มีการผลิตเลย ก็ยังทำให้ต้นทุนคงที่นั้นมีค่าคงที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีต้นทุนอีกประเภทเรียกว่าต้นทุนแปรผัน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตสินค้า

งบกระแสเงินสด อ่านยังไงให้เป็น? แล้วคืออะไร?

การอ่านงบกระแสเงินสด ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสภาพคล่องของธุรกิจได้ ช่วยให้เห็นภาพการเดินทางของเงินสดว่ามีการเข้าออกอย่างไร และมีเงินเหลือปลายปีเท่าไหร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนงบกระแสเงินสดเป็นอย่างไร เรามาติดตามกันต่อค่ะ

ทำความเข้าใจ งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล แบบง่ายๆ

งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินหลักๆ แล้วจะต้องมีองค์ประกอบ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของนั่นเอง หากใครกำลังสงสัยว่างบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน คืออะไร? แตกต่างกันอย่างไร? เรามีคำตอบมาให้ในบทความนี้แล้วครับ

ไขข้อข้องใจ สินทรัพย์คืออะไร? มีกี่ประเภท?

จริงๆ แล้วสินทรัพย์ในทางการบัญชีนั้นมีหลายลักษณะ แล้วสินทรัพย์จริงๆ แล้วคืออะไร? มีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร เรามีคำตอบมาให้คุณแล้วครับ

1 2 3