fbpx

คำถามคาใจนิติบุคคลคืออะไร? มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

นิติบุคคลคืออะไร

จะว่าไปแล้วเราก็เคยได้ยินคำว่า นิติบุคคลคืออะไร วันนี้เราจะมาตอบคำถามคาใจว่านิติบุคคลคืออะไร? มีกี่ประเภท? แล้วมีอะไรบ้าง? ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้กันเลย

จริงๆแล้ว นิติบุคคลคือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่กฎหมายกำหนดให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ซึ่งนิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย นิติบุคคลจึงมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาต่างๆ รวมถึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ การเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลยก็ยังได้อีก

นิติบุคคลมีกี่ประเภท?

1. นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้นมีบัญญัติเอาไว้หลายประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น

2. นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเป็น นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติสหกรณ์

เป็นยังไงกันบ้าง หลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้วว่าจริงๆ นิติบุคคลนั้นคืออะไร นิติบุคคลแต่ละประเภทต่างกันยังไง หวังว่าบทความนี้จะไขคำถามที่คาใจสำหรับใครหลายๆ คนได้นะครับ

ติดตามบทความอื่นๆของ KMCP Accounting ได้ที่

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc