fbpx

สินทรัพย์หมุนเวียน ช่วยบ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจได้!

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือ เงินสดหรือสินทรัพย์ของบริษัทที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดหรือใช้หมดภายใน 1 ปี การมีสินทรัพย์หมุนเวียนในธุรกิจช่วยบ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจได้ เรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนกันค่ะ

สินทรัพย์หมุนเวียน คืออะไร

ก่อนอื่นเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่า สินทรัพย์ กันก่อน สำหรับสินทรัพย์ (Assets) ในทางบัญชีนั้น หมายถึง เงิน หรือ สิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน  ทั้งมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน เพื่อนำมาลงทุนในธุรกิจได้ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียน คือเงินสดหรือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น และนอกจากนี้ยังมีสินทรัพย์อื่น ๆ คือ สินทรัพย์ที่อาจจัดเข้าไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรได้ สำหรับบทความนี้เราจะขอพูดถึงสินทรัพย์หมุนเวียนกันก่อนค่ะ โดยประเภทของสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนมีดังนี้

ตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่อะไรบ้าง

ตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่อะไรบ้าง

1.เงินสด สินทรัพย์หมุนเวียนที่แสดงถึงสภาพคล่องของธุรกิจ ถ้ามีเยอะถือว่ายิ่งดี

2.เงินฝาก เงินฝากในธนาคารที่สามารถฝากถอนได้ตามต้องการรวมถึงเช็คเงินสดที่มีการขึ้นวันที่แล้ว

3.เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนที่ถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินฝากระยะสั้น หลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้

4.ลูกหนี้ เงินที่ลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่มีการขายสินค้าแบบเงินเชื่อ ซึ่งจะให้เครดิตไม่เกินสามเดือน จึงจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

5.ตั๋วรับเงิน เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของธุรกิจอย่างหนึ่ง

6.เงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียนธุรกิจ

7.สินค้าคงเหลือ คือ สินค้าที่เกิดจากการผลิตในธุรกิจและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

8.วัสดุสำนักงานที่มีการใช้ในสำนักงานภายใน 1 ปี ถือเป็นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นกัน

9. รายได้ค้างรับ รายได้ที่จะได้รับแน่นอน แต่ยังไม่ได้รับในตอนนี้ เช่น ดอกเบี้ย 

10.ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายค้างรับที่จะกลายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและสามารถเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ในอนาคต ส่วนมากจะเป็นค่าประกัน 

สินทรัพย์หมุนเวียน แตกต่างจากสินทรัพย์ถาวรอย่างไร

เมื่อพูดถึงความแตกต่างของสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนี้แล้ว จะขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์และระยะเวลาในการแปลงเป็นเงินสด สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียน จะเน้นการใช้เงินทุนในระยะสั้น ส่วนสินทรัพย์ถาวร จะเน้นการใช้เงินทุนในระยะยาว  เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เป็นต้น 

สินทรัพย์หมุนเวียนสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

สินทรัพย์หมุนเวียนสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

การที่แต่ละธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียน มีข้อดีตรงที่เป็นการบ่งบอกสภาพคล่องทางธุรกิจ หากธุรกิจมีปัญหาทางการเงินก็ยังสามารถนำสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อนำมาใช้จ่ายภายในกิจการ รวมไปถึงการชำระหนี้สินหมุนเวียน เช่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เพราะหากถึงเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา แต่ธุรกิจกลับไม่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียน ก็อาจจะทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องและอาจจะต้องปิดตัวลงได้ 

ทั้งนี้จากตัวอย่างทั้ง 10 ข้อของตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียนที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับมุมมองของนักลงทุนนั้น สินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสำคัญคือ เงินสด เงินฝาก ลูกหนี้ และสินค้าคงคลัง เพราะสินทรัพย์เหล่านี้จะสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนและกำไร ภาระหนี้สินต่าง ๆ ของธุรกิจ รวมไปถึงการเติบโตของธุรกิจที่กำลังดำเนินไปในแต่ละปีได้นั่นเอง

ต้องการเพิ่มสินทรัพย์หมุนเวียนต้องทำอย่างไร

หากพบว่าธุรกิจของคุณจำเป็นจะต้องเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน วิธีการที่เรากำลังจะแนะนำนี้ สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มได้ เช่น ทำโปรโมชั่นเพื่อให้สินค้าขายออกได้ไวขึ้น ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดการกักตุนสินค้าเกินความต้องการ มีส่วนลดให้ลูกค้าเพื่อให้ชำระเงินได้เร็วขึ้น จ่ายภาษีให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันค่าปรับหรือภาษีล่าช้า เป็นต้น

สินทรัพย์หมุนเวียน เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพคล่องของธุรกิจ ยิ่งมีเยอะถือว่ายิ่งดี เพราะหากเกิดปัญหาทางการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียนจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ และบ่งบอกภาพการเติบโตของธุรกิจที่กำลังดำเนินไปในแต่ละปีได้อีกด้วยค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831