fbpx

หนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า คืออะไร? จัดทำขึ้นเพื่ออะไร?

หากบริษัทหรือหน่วยงานนิติบุคคล ไม่สามารถยื่นหรือนำส่งงบการเงินได้ทัน จะต้องมีการทำหนังสือชี้แจงถึงความจำเป็นที่ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ทันตามกำหนดหรือเรียกว่าหนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการ ทำหนังสือชี้แจงยื่นงบล่าช้า ให้ทราบกันค่ะ

เงินสดย่อย สำคัญยังไง คนมีร้านค้าหรือทำธุรกิจต้องรู้!

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) คือ เงินสดจำนวนหนึ่งที่กิจการเบิกธนาคารมาเก็บไว้กับผู้รักษาเงินสดย่อย เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดประจำวัน เช่น ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ค่าเดินทางไปพบลูกค้า ค่าเมสเซนเจอร์ส่งของ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่สูงมากนักที่ไม่จำเป็นต้องรอเซ็นอนุมัติ พนักงานสามารถทำเรื่องเบิกกับผู้ถือเงินสดย่อยของกิจการได้เลย

ลูกหนี้การค้า คืออะไร จัดอยู่ในหมวดบัญชีหมวดใด?

ลูกหนี้การค้า (Receivable) หมายถึง  สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอย่างอื่น โดยคาดหมายว่าจะได้รับชำระเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระ โดยปกติแล้วลูกหนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และ ลูกหนี้อื่น ๆ โดยมีความแตกต่างกัน

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย คืออะไร ต่างกันยังไง?

หากธุรกิจของคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว จำเป็นจะต้องรู้จักแล้วเข้าใจเกี่ยวกับ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ซึ่งต้องมีการส่งพร้อมกับเอกสาร ภ.พ.30 แก่สรรพากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน สำหรับรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายคืออะไร บทความนี้มีความรู้เรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

รู้หรือไม่! ทำไมถึงต้องเสีย เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.30 จะต้องยื่นแบบให้ตรงตามกำหนดของกรสรรพากร แต่หากมีการยื่นแบบล่าช้า หรือยื่นแล้วแต่มีการชำระที่ไม่ครบถ้วน จะต้องมีการเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาอีกด้วย เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ เบี้ยปรับเงินเพิ่มให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม สำคัญยังไง? ไหนลองดู!

ประกันสังคม เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตและทั้งในเรื่องของสุขภาพและยังมีเงินก้อนส่วนหนึ่งใช้เมื่อยามเกษียณของกลุ่มคนที่มีรายได้ที่มีการจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยประกันสังคมประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล ซึ่งการ ขึ้นทะเบียนประสังคม จะเป็นอย่างไร เรามีคำอธิบายมาฝากค่ะ

ตั้งราคาสินค้ายังไงให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายในการขาย !?

ในการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมนั้นจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของต้นทุนขาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าใช้จ่ายในการขาย  ต้นทุนขาย คือต้นทุนที่ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย ซึ่งเราได้เคยอธิบายเกี่ยวกับต้นทุนขายมาบ้างแล้วในบทความที่ผ่านมา ในบทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและความแตกต่างของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายกันค่ะ ต้นทุนขาย คืออะไร ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย กันเสียก่อน สำหรับต้นทุนขาย คือ เงินที่ใช้ในการซื้อสินค้า วัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ทำให้สินค้าและบริการพร้อมขายได้ โดยรวมตั้งแต่การออกแบบสินค้า จัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินค้า ทดสอบสินค้า การจัดเก็บสินค้า บรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า เป็นต้น สำหรับต้นทุนขายสามารถคำนวณได้ โดยต้องแยกประเภทธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท ธุรกิจซื้อมาขายไป จะมีการคำนวณต้นทุนขายแค่คิดจากราคาสินค้าที่ซื้อมา รวมค่าขนส่งสินค้าเข้าร้าน เป็นต้น และ ธุรกิจผลิตสินค้า ซึ่งต้นทุนผลิตจะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ รวมทั้งของเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตด้วย หากธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะไม่ค่อยมีความซับซ้อนมาก ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนขายได้จาก ต้นทุนวัตถุดิบ มีหลักการคำนวณง่าย ๆ คือ จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ / […]

นักบัญชีควรรู้! ปฏิทินภาษีอากร ปี 2565

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของภาคธุรกิจและนักบัญชี จะต้องมีการเตรียมตัววางแผนเสียภาษีไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ยื่นแบบเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและตรงเวลาด้วย ปฏิทินภาษีอากร 2565 มาดูกันเลยค่ะ

ภาษีนิติบุคคล คิดจากอะไร ยื่นยังไง เรามีคำตอบ!?

ภาษีนิติบุคคล หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอาการประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยมีการจัดเก็บเงินได้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือกิจการค้าขาย หากำไรต่าง ๆ ทั้งนี้ในการเก็บภาษีนิติบุคคล ในบทความนี้เราจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลกันค่ะ

ผู้ประกอบการ VAT คืออะไร? มาทำความเข้าใจกันเลย

ผู้ประกอบการ VAT จะถือเป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะผ่านการตรวจสอบจากสรรพากรก่อนที่จะจด Vat แล้วทั้งนี้ในทางการค้า เราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ VAT เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนทำการค้าร่วมกันได้ บทความนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ VAT ให้มากขึ้นกันค่ะ

1 2 5