fbpx

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย คืออะไร ต่างกันยังไง?

หากธุรกิจของคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว จำเป็นจะต้องรู้จักแล้วเข้าใจเกี่ยวกับ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ซึ่งต้องมีการส่งพร้อมกับเอกสาร ภ.พ.30 แก่สรรพากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน สำหรับรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายคืออะไร บทความนี้มีความรู้เรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

รู้หรือไม่! ทำไมถึงต้องเสีย เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.30 จะต้องยื่นแบบให้ตรงตามกำหนดของกรสรรพากร แต่หากมีการยื่นแบบล่าช้า หรือยื่นแล้วแต่มีการชำระที่ไม่ครบถ้วน จะต้องมีการเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาอีกด้วย เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ เบี้ยปรับเงินเพิ่มให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม สำคัญยังไง? ไหนลองดู!

ประกันสังคม เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตและทั้งในเรื่องของสุขภาพและยังมีเงินก้อนส่วนหนึ่งใช้เมื่อยามเกษียณของกลุ่มคนที่มีรายได้ที่มีการจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยประกันสังคมประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล ซึ่งการ ขึ้นทะเบียนประสังคม จะเป็นอย่างไร เรามีคำอธิบายมาฝากค่ะ

ตั้งราคาสินค้ายังไงให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายในการขาย !?

ในการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมนั้นจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของต้นทุนขาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าใช้จ่ายในการขาย  ต้นทุนขาย คือต้นทุนที่ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย ซึ่งเราได้เคยอธิบายเกี่ยวกับต้นทุนขายมาบ้างแล้วในบทความที่ผ่านมา ในบทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและความแตกต่างของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายกันค่ะ ต้นทุนขาย คืออะไร ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย กันเสียก่อน สำหรับต้นทุนขาย คือ เงินที่ใช้ในการซื้อสินค้า วัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ทำให้สินค้าและบริการพร้อมขายได้ โดยรวมตั้งแต่การออกแบบสินค้า จัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินค้า ทดสอบสินค้า การจัดเก็บสินค้า บรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า เป็นต้น สำหรับต้นทุนขายสามารถคำนวณได้ โดยต้องแยกประเภทธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท ธุรกิจซื้อมาขายไป จะมีการคำนวณต้นทุนขายแค่คิดจากราคาสินค้าที่ซื้อมา รวมค่าขนส่งสินค้าเข้าร้าน เป็นต้น และ ธุรกิจผลิตสินค้า ซึ่งต้นทุนผลิตจะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ รวมทั้งของเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตด้วย หากธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะไม่ค่อยมีความซับซ้อนมาก ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนขายได้จาก ต้นทุนวัตถุดิบ มีหลักการคำนวณง่าย ๆ คือ จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ / […]

นักบัญชีควรรู้! ปฏิทินภาษีอากร ปี 2565

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของภาคธุรกิจและนักบัญชี จะต้องมีการเตรียมตัววางแผนเสียภาษีไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ยื่นแบบเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและตรงเวลาด้วย ปฏิทินภาษีอากร 2565 มาดูกันเลยค่ะ

ภาษีนิติบุคคล คิดจากอะไร ยื่นยังไง เรามีคำตอบ!?

ภาษีนิติบุคคล หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอาการประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยมีการจัดเก็บเงินได้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือกิจการค้าขาย หากำไรต่าง ๆ ทั้งนี้ในการเก็บภาษีนิติบุคคล ในบทความนี้เราจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลกันค่ะ

ผู้ประกอบการ VAT คืออะไร? มาทำความเข้าใจกันเลย

ผู้ประกอบการ VAT จะถือเป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะผ่านการตรวจสอบจากสรรพากรก่อนที่จะจด Vat แล้วทั้งนี้ในทางการค้า เราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ VAT เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนทำการค้าร่วมกันได้ บทความนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ VAT ให้มากขึ้นกันค่ะ

ภาษีนิติบุคคล ยื่นเดือนไหน? ใครบ้างต้องเสีย? อ่านเลย!

ภาษีนิติบุคคล หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอาการประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยมีการจัดเก็บเงินได้ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือกิจการค้าขาย หากำไรต่าง ๆ ทั้งนี้ในการเก็บภาษีนิติบุคคล ในบทความนี้เราจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลกันค่ะ

ภาษีเหมาจ่าย คืออะไร? คำนวณจากไหน สรุปมาให้แล้ว!

ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีอยู่ 2 วิธี นั่นคือ เงินได้สุทธิ กับ เงินได้พึงประเมิน ภาษีเหมาจ่าย คืออะไร? คำนวณจากตรงไหน เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับภาษีเหมาจ่ายว่าคืออะไรและมีที่มาอย่างไรมาฝากกันค่ะ

Disclosure form หากไม่ยื่นจะเสียค่าปรับแพงนะ!

Disclosure Form หรือ แบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หากไม่ยื่นเอกสารนี้จะมีโทษปรับสูงสุดถึงสองแสนบาทเลย แล้วใครบ้างที่ต้องมีหน้าที่ยื่น Disclosure Form บ้าง บุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ยื่นแบบเปิดเผยข้อมูล แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลจะต้องยื่นต่อสำนักงานกรมสรรพากรภายใน 2 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เมื่อแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องลงนามโดยผู้รับผิดชอบและส่งไปยังกรมสรรพากร แล้วแบบรายงานประจำปีสำคัญยังไง เรามีคำอธิบายมาฝากค่ะ

1 2 4