fbpx

รู้ไว้ไม่เสียหายเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ทำไมเราถึงต้องจ่าย หลายๆ คนคงสงสัยกันว่าสินค้าหรือสิ่งของที่เราจ่ายไปทุกวันนี้ทำไมเราถึงต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้ง แล้วถ้าหากเราไม่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้ไหม? แล้วใครบ้างที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเรารวมทุกคำตอบที่มีข้อสงสัยไว้ให้คุณแล้วที่นี่

kobadmin

6 December 2020

เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น เรื่องที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกคนต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี ทำไมเราจึงต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วใครบ้างที่จะต้องเสียภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา เรามีคำตอบมาไขข้องสงสัยให้คุณแล้วที่นี่

kobadmin

2 December 2020

ช้อปดีมีคืน เงื่อนไขการใช้ที่คุณต้องรู้ก่อนช้อป

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการจากรัฐบาลที่กระตุ้นการใช้จ่ายในปลายปี 2563 อีกทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้ โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการ มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้ มาตรการช้อปดีมีคืนนี้คืออะไร แล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ลองไปชมกันเลยครับ

kobadmin

19 November 2020
1 2