fbpx

หนังสือบริคณห์สนธิ สำคัญยังไงต่อการจดทะเบียนบริษัท!

การจดทะเบียนบริษัท ถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นผลดีสำหรับธุรกิจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ได้จ่ายภาษีถูกกว่า หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ในการจดทะเบียนจะมีเอกสารหนึ่งที่สำคัญต่อการจดทะเบียนบริษัทนั่นก็คือหนังสือบริคณห์สนธิ บทความนี้เราจะมาอธิบายความสำคัญของหนังสือบริคณห์สนธิกันค่ะ

ส่งเงินสมทบประกันสังคม ส่งนานแค่ไหน เมื่อไหร่จะได้คืน?

เราได้กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมในบทความที่ผ่านมาว่ามีความสำคัญต่อเจ้าของกิจการและผู้ประกันตนอย่างไรบ้าง ในบทความนี้เราจะมาอธิบายต่อถึงการ ส่งเงินสมทบประกันสังคม ว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เงินแต่ละบาทที่เราส่งให้ประกันสังคมเราจะได้คืนเมื่อไหร่? ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ

เอกสารประกันสังคม ต้องเตรียมยังไง ก่อนยื่นประกันสังคม

จากบทความที่ผ่านมาเราได้อธิบายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและการส่งเงินสมทบประกันสังคมไปแล้ว  ในบทความนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของ เอกสารประกันสังคม สำหรับนายจ้างที่จะต้องยื่นเพื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคมว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ อ่านได้เลย!

ในการดำเนินกิจการจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีก่อนส่งงบการเงิน โดย ผู้ตรวจสอบบัญชี อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท แล้วผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร ทำหน้าที่อย่างไร เรามีคำอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบบัญชีมาฝากกันค่ะ

ทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับ ใบรับเงินมัดจำ กันค่ะ

เมื่อมีลูกค้าต้องการสินค้าของคุณในจำนวนที่มากขึ้น หรือราคาสินค้าของคุณนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ในระหว่างที่สินค้ากำลังจะมาถึงมือผู้ซื้อนั้น การเรียกเก็บเงินมัดจำและออกเอกสาร ใบรับเงินมัดจำ จึงถือว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว เรามาทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับใบรับเงินมัดจำ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ไปอยู่ที่อื่น!

เมื่อมีการดำเนินธุรกิจไปสักระยะพบว่ากิจการของคุณนั้นไปได้สวย ธุรกิจเติบโตขึ้น การย้ายสถานที่ตั้งของธุรกิจไปที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อขนาดธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ว่ามีขั้นตอนอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

SMEs คืออะไร? เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ SMEs ให้มากขึ้นกันค่ะ

SMEs เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprise ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เกิดการสร้าง GDP ที่สูงขึ้นให้กับประเทศ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ SMEs ให้มากขึ้นกันค่ะ

ภาษีป้ายร้านค้า จ่ายดีกว่า โดนสรรพากรปรับย้อนหลัง!

ผู้ประกอบการที่เปิดร้านค้าหรือค้าขายออนไลน์ จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษีซึ่งเป็นเรื่องปกติ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีโรงเรือน และหากมีป้ายร้านค้า จำเป็นจะต้องเสียภาษีป้ายร้านค้าเช่นเดียวกัน โดยในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีป้ายร้านค้ากันค่ะ

ประเภทธุรกิจ มีกี่ประเภท? รู้ไว้ก่อนคิดจะทำธุรกิจ!

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำธุรกิจ รู้หรือไม่ว่าธุรกิจมีกี่ประเภทและ ประเภทธุรกิจ ที่คุณจะทำอยู่ในประเภทไหน ทั้งนี้เพราะมีผลต่อการจดทะเบียนและการเสียภาษีนั่นเอง เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น เรามาดูกันว่าธุรกิจมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทธุรกิจมีลักษณะอย่างไร 1. ธุรกิจมีกี่ประเภท? ปกติแล้วเรามักจะเคยได้ยินการเรียกประเภทธุรกิจโดยเรียกตามขนาด เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ในทางกฎหมายได้แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นประเภทธุรกิจที่บุคคลคนเดียวเป็นทั้งเจ้าของ และบริหารเอง จึงทำให้กิจการเจ้าของคนเดียวนี้มีความคล่องตัวสูง ไม่ยุ่งยาก เจ้าของกิจการสามารถบริหารงานและตัดสินใจได้เองอย่างอิสระ เรามักจะพบรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ร้านขายของชำ ร้านโชห่วย ร้านเสริมสวย ร้านหาบเร่แผงลอย เป็นต้น 2. ห้างหุ้นส่วน กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีการลงทุนทางการเงินหรือแรงกายร่วมกัน ซึ่งเรียกว่าหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ก็เพื่อมีการแบ่งกำไรจากการดำเนินกิจการร่วมกัน  สามารถทำนิติกรรมตามกฎหมายได้ และสามารถทำสัญญาด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร สำหรับห้างหุ้นส่วนจะแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวนผู้ถือหุ้น มีผู้เป็นหุ้นส่วนเพียงประเภทเดียว คือ ประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน […]

ยื่นงบการเงินไม่ทัน จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง?

การปิดงบการเงิน เป็นการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี ต้องมีการดำเนินการปิดงบบัญชีเพื่อนำส่งสรรพากรตามกฎหมายกำหนด แต่หากผู้ทำบัญชี ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ทัน จะมีผลกระทบอย่างไร เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินกันค่ะ

1 2