fbpx

หนังสือรับรองบริษัท ขอได้ด้วยตัวคุณเอง เสียเงินแค่ไม่กี่บาท

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หรือ ที่เรียกว่าหนังสือรับรองนิติบุคคล เปรียบเสมือนเอกสารประจำตัวของบริษัท หรือบัตรประชาชนของเรา ที่ไม่ว่าจะทำธุรกรรมใดในนามบริษัท จะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทนี้ทุกครั้ง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับหนังสือรับรองบริษัทกันค่ะ

1. หนังสือรับรองบริษัท คืออะไร?

หนังสือรับรองบริษัท คืออะไร

หนังสือรับรองบริษัท คือ เอกสารที่รับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมต่าง ๆ ในนามนิติบุคคล เช่น การยื่นภาษี การซื้อขายที่ดิน การกู้ยืมเงิน การทำสัญญา  หรือ ติดต่อธนาคาร เป็นต้น โดยสามารถขอหนังสือรับรองบริษัทผ่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทด้วยตัวเอง

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัทด้วยตัวเอง

คุณสามารถยื่นขอหนังสือรับรองบริษัทได้ด้วยตัวเอง เพียงกรอกแบบคำขอรับบริการข้อมูลธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดเตรียมไว้ ณ จุดบริการดังนี้

  1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  2. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 โดยสามารถค้นหาสถานที่ตั้งได้ที่ www.dbd.go.th
  3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม รายการละ 40 บาท (สามารถเลือกรายการได้) ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

2. ยื่นขอผ่านเว็บไซต์ e-Service

ยื่นขอผ่านเว็บไซต์ e-Service

คุณสามารถยื่นขอรับหนังสือรับรองบริษัทได้บนเว็บไซต์ www.dbd.go.th ในหัวข้อบริการออนไลน์ เลือก “หนังสือรับรอง/คัดสำเนา” คุณสามารถเลือกรับเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ การรับด้วยตัวเอง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หรือพนักงานส่งเอกสาร โดยช่องทางชำระเงิน 3 ช่องทาง ได้แก่ Internet Banking, ตู้ ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม รายการละ 40 บาท (สามารถเลือกรายการได้) ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทการรับเอกสาร

3. e-Certificate ผ่าน 9 ธนาคารกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ

คุณสามารถยื่นขอรับหนังสือรับรองบริษัทผ่าน 9 ธนาคารกว่า 400 สาขา โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดและไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐาน โดยสามารถค้นหาสาขาธนาคารได้ที่ www.dbd.go.th เลือก บริการข้อมูล >>ข้อมูลธุรกิจ>>รายชื่อธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาาคาร (e-Certificate)

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท (จำนวน 5 รายการ) ค่าบริการฉบับละ 150 บาท (เป็นค่าบริการของธนาคาร)

2. ประเภทของหนังสือรับรองบริษัท

ประเภทของหนังสือรับรองบริษัท

การขอหนังสือรับรองบริษัทในแต่ละช่องทาง เอกสารที่ได้รับจะมีความแตกต่างกันตามแต่ละช่องทางที่คุณยื่นขอรับหนังสือรับรองบริษัทดังนี้

1. หากคุณยื่นขอรับหนังสือรับรองบริษัทด้วยตัวเอง/ผ่าน e-Service

  1. DBD ลายน้ำ เป็นสีม่วงและลายชัดเจน
  2. มีตราประทับด้วยหมึก
  3. มีลายมือชื่อเซ็นด้วยหมึกปากกาจากนายทะเบียน

สำหรับรายการในหน้าหนังสือรับรองบริษัท อาจมีความแตกต่างกัน คุณสามารถเลือกรายการที่จะขอคัดได้

2. หากคุณยื่นขอรับหนังสือรับรองบริษัท ผ่าน e-Certificate รูปแบบเอกสารจะมีลักษณะดังนี้

  1. DBD ลายน้ำ จะเป็นสีเทาอ่อน หากนำไปถ่ายเอกสารเพื่อทำสำเนา ลายน้ำอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหรืออาจจะไม่เห็นเลย
  2. ชื่อของนายทะเบียน จะเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และไม่มีตราประทับ
  3. มี QR Code หรือ Reference Number เพื่อสามารถนำไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  4. มี Micro text ข้อความ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ปรากฎอยู่ใต้ QR Code

สำหรับรายการในหน้าหนังสือรับรองบริษัทที่ขอผ่าน e-Certificate จะไม่สามารถเลือกรายการที่จะขอคัดบางรายการได้และขอคัดสำนักงานสาขาได้

*รายการ หมายถึง รายการตามหน้าหนังสือรับรอง  เช่น ชื่อกรรมการ,อำนาจกรรมการ,ทุนจดทะเบียน,สำนักงานใหญ่,วัตถุประสงค์ เป็นต้น

3. หนังสือรับรองบริษัท ที่สามารถขอผ่านช่องทาง e-Certficate

แม้ว่าหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารที่มีการขอผ่านช่องทาง e-Certificate จะมีรูปแบบและรายละเอียดแตกต่างไปจากหนังสือรับรองบริษัทที่ยื่นขอรับด้วยตัวเอง หรือผ่าน e-Service อยู่บ้าง แต่ก็สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะอยู่ภายใต้การรับรองของกฎหมาย นั่นก็คือ พ.ร.บ.ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2551 จึงมีความน่าเชื่อถือและมีผลตามกฎหมายสามารถใช้ได้เหมือนต้นฉบับ

การยื่นขอรับ หนังสือรับรองบริษัท เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลควรรู้และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหนังสือรับรองบริษัทเป็นสิ่งรับรองตัวตนของนิติบุคคล และต้องใช้ทุกครั้งเมื่อมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในนามนิติบุคคลหรือบริษัทนั่นเองค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831, 063-150-5855