fbpx

SMEs คืออะไร? เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ SMEs ให้มากขึ้นกันค่ะ

SME

SMEs เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprise ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เกิดการสร้าง GDP ที่สูงขึ้นให้กับประเทศ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ SMEs ให้มากขึ้นกันค่ะ

SMEs คืออะไร

SMEs คืออะไร

SMEs ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกในชื่อภาษาไทยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบไปด้วย คณะบุคคล บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นว่ามีการเขียนทั้งคำว่า SMEs และ SME ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันหรือไม่ คำตอบคือ มีความหมายเดียวกัน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และภาครัฐส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้คำว่า SMEs นั่นเอง โดยประเภทของ SMEs จะครอบคลุมกิจการหลัก 3 กิจการ ได้แก่ กิจการเกี่ยวกับการผลิต กิจการเกี่ยวกับการค้า และกิจการเกี่ยวกับการบริการ

SMEs แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

SMEs แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

1. กิจการเกี่ยวกับการผลิต

หมายถึง กิจการที่นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นสินค้าโดยใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตในภาคเกษตรกรรมเช่น โรงงานผลิตเครื่องดื่ม , โรงงานผลิตอาหารแห้ง, โรงงานผลิตกระดาษ เป็นต้น

2. กิจการเกี่ยวกับการค้า

หมายถึง กิจการที่นำสินค้าสำเร็จรูปมาจำหน่ายทั้งแบบปลีก (Retailer) และแบบส่ง (Wholeseller) โดยกิจการเกี่ยวกับการค้านี้จะไม่ได้เป็นผู้ที่ผลิตสินค้าเอง เช่น ห้างสรรพสินค้า กิจการขายเครื่องกีฬา เป็นต้น

3. กิจการเกี่ยวกับการบริการ

กิจการที่ให้บริการ ไม่เน้นการจำหน่ายสินค้าที่จับต้องได้ โดยมีผู้ให้บริการเป็นพนักงานของกิจการเอง เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านเสริมสวย สปา โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

ปัญหาที่พบบ่อยของ SMEs

ปัญหาที่พบบ่อยของ SMEs

แม้ว่า SMEs จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่ก็ยังมีปัญหาที่พบได้บ่อยจากการจัดการและบริหารดังนี้

1. ปัญหาด้านเงินสำหรับลงทุน

เงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้คล่องตัว แต่บ่อยครั้งที่ปัญหาเรื่องเงินทุนมักเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่มีการทำบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นระบบ หรือเงินลงทุนยังมีไม่มากพอนั่นเอง

2. ปัญหาด้านการทำการตลาด

ในปัจจุบันการทำการตลาดถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูง หากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีหรือเทรนด์การตลาดต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำการตลาด ซึ่งอาจจะทำให้ปรับตัวช้าและไม่ทันคู่แข่งได้

3. ปัญหาด้านการบริการกิจการ

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจ SMEs คือผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ในการจัดการ การบริหารธุรกิจ เพราะ SMEs ส่วนใหญ่เกิดมาจากธุรกิจในครอบครัว ที่มักมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดและระบบการทำงานต่าง ๆ เป็นต้น

4. ปัญหาด้านแรงงาน

ธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก การที่หาพนักงานหรือคนทำงานมาทำงานนั้นอาจจะเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะคนที่มีความชำนาญในการทำงาน เนื่องจากคนที่มีความชำนาญในการทำงานอาจจะทำงานในบริษัทใหญ่หรือการประกาศการจ้างงานอาจไม่แพร่หลายไปถึงคนทำงานที่เราต้องการได้

5. ปัญหาทางด้านการทำบัญชี

งานบัญชีกับการทำธุรกิจ ไม่เพียงมีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจทุกประเภทต้องมีการทำบัญชีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะ จำเป็นจะต้องมีการจัดการในเรื่องของภาษีต่าง ๆ การจัดการทางด้านการทำบัญชี งบกระแสเงินสด หากธุรกิจใดที่ขาดการทำบัญชีจะทำให้เกิดปัญหาทั้งการบริหารจัดการและปัญหาระหว่างหุ้นส่วนอีกด้วย

SMEs หรือ SME ที่หลายคนรู้จักกัน ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาและก่อให้รายได้ให้กับประเทศ การทำบัญชีจึงมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจไม่น้อย การเลือกผู้ให้บริการทางด้านบัญชีที่มีความชำนาญจึงเป็นสิ่งทีช่วยให้ธุรกิจ SMEs ประสบความสำเร็จได้ค่ะ

ติดตามบทความอื่นๆ ของ KMCP Accounting ได้ที่:

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831