fbpx

ใบรับรองเงินเดือน เอกสารคุ้นตา ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ใบรับรองเงินเดือน

ใบรับรองเงินเดือน หรือที่เรียกอีกอย่างว่าหนังสือรับรองเงินเดือน คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลทางการเงินของพนักงานประจำ ออกโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานที่บุคคลนั้นทำงานอยู่ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานประจำ ชื่อหน่วยงานที่ทำ อายุงาน ตำแหน่งที่ทำ ในส่วนของเงินเดือนที่แสดงในใบรับรองเงินเดือน จะแสดงเต็มจำนวนโดยที่ยังไม่ผ่านการหักภาษีและค่าอื่น ๆ โดยมีการลงตราประทับของหน่วยงานนั้น เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในใบรับรองเงินเดือนของคุณ ลองไปดูกันเลยว่าใบรับรองเงินเดือนจะมีข้อมูลและต่างกันกับสลิปเงินเดือนยังไง? เราสรุปมาให้แล้วในบทความนี้

ข้อมูลในใบรับรองเงินเดือนมีอะไรบ้าง?

 1. ชื่อ-นามสกุลของพนักงาน
 2. ชื่อหน่วยงาน/บริษัทที่พนักงานทำงานอยู่
 3. ตำแหน่งงานที่ทำ
 4. วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มต้นทำงาน จนถึงวันปัจจุบันที่ออกใบรับรองเงินเดือน
 5. เงินเดือนของพนักงาน โดยที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายหรือรวมค่าตอบแทนต่าง ๆ
 6. วันที่ในการออกใบรับรองเงินเดือน
 7. ลงชื่อผู้ออกเอกสาร/ผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองเงินเดือน
 8. ตราประทับของหน่วยงาน/บริษัท

ใบรับรองเงินเดือน ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เชื่อว่าพนักงานประจำหลายคนอาจเคยขอใบรับรองเงินเดือน จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานของตนกันมาบ้างแล้ว เพื่อใช้ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้าน ที่ดิน กู้ซื้อรถ หรือขอสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น เพราะสถบันการเงินที่เราจะไปขอสินเชื่อเหล่านั้น จะนำใบรับรองเงินเดือนของคุณไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อดูแหล่งที่มาของรายได้และความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง

ใบรับรองเงินเดือนมีอายุกี่วัน?

ในการนำใบรับรองเงินเดือนไปใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ จะมีอายุของเอกสารแตกต่างกัน โดยนับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองเงินเดือนให้ แยกตามวัตถุประสงค์ในการใช้ใบรับรองเงินเดือนดังนี้

 1. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ใช้สำหรับสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ จะมีอายุไม่เกิน 90 วัน
 2. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ใช้สำหรับการขอสินเชื่อหรือติดต่อธนาคาร จะมีอายุไม่เกิน 30 วัน
 3. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับการยื่นขอวีซ่า จะมีอายุไม่เกิน 30 วัน

ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เราจะติดต่อก่อน ว่ามีการกำหนดเงื่อนอายุของใบรับรองเงินเดือนอย่างไร เพื่อจะได้สามารถขอและยื่นใบรับรองเงินเดือนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ

ใบรับรองเงินเดือน กับ สลิปเงินเดือน แตกต่างกันอย่างไร?

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อาจจะเกิดความสงสัยขึ้นในใจว่า ใบรับรองเงินเดือนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  มีความแตกต่างจากสลิปเงินเดือนอย่างไร คำตอบคือเอกสารทั้งคู่มีความคล้ายกันตรงที่มีการระบุเงินเดือน ค่าจ้างของพนักงาน แต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันดังนี้

ใบรับรองเงินเดือน จะเป็นการแสดงภาพรวมทั่วไป ได้แก่ ฐานเงินเดือน อายุการทำงาน ตำแหน่งงานที่ทำ

สลิปเงินเดือน จะเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนของเราอย่างละเอียดขึ้นในแต่ละเดือน เช่น เงินเดือนเต็มจำนวน เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

หมายเหตุ เอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ มักถูกใช้ประกอบในการพิจารณาขอสินเชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่งด้วยว่าจะใช้เอกสารทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อตัวไหนบ้าง บางแห่งใช้ทั้ง 2 ฉบับ บางแห่งใช้เพียงแค่ใบรับรองเงินเดือน หรือบางแห่งใข้เพียงสลิปเงินเดือน เป็นต้น

พนักงานออกใบรับรองเงินเดือนเองได้หรือไม่?

ใบรับรองเงินเดือนออกเองไม่ได้

การขอใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับบางหน่วยงานอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะจำเป็นจะต้องใส่เหตุผลในการออกใบรับรองเงินเดือนบ้าง บางแห่งจำกัดการขอใบรับรองเงินเดือนบ้าง หรือบางแห่งใช้ระยะเวลาในการขอใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ค่อนข้างนาน อาจจะไม่ทันที่คุณจะต้องใช้ ทำให้เกิดคำถามว่า พนักงานสามารถอออกใบรับรองเงินเดือนเองได้หรือไม่? คำตอบคือ พนักงานไม่สามารถออกใบรับรองเงินเดือนเองได้ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ใบรับรองเงินเดือนต้องออกโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าของหน่วยงานที่พนักงานทำงานอยู่เท่านั้น  เพราะจะต้องมีลายเซ็นของผู้ออกเอกสาร/ผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน รวมไปถึงตราประทับของหน่วยงานนั้น หากพนักงานออกใบรับรองเงินเดือนขึ้นมาเอง อาจจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอีกด้วย

หากไม่มีใบรับรองเงินเดือน แต่อยากขอสินเชื่อ ใช้เอกสารอะไรแทนได้บ้าง

เนื่องจากใบรับรองเงินเดือน เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลฐานเงินเดือน อายุงาน ตำแหน่งงานของพนักงานประจำ จึงทำให้การขอสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอใบรับรองเงินเดือน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ แต่ก็ยังมีกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่สามารถขอใบรับรองเงินเดือน รวมไปถึงสลิปเงินเดือนได้ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างรายวัน  อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่ประกอบกิจการส่วนตัว ในกรณีเช่นนี้อาจจะลองมองหาสินเชื่อที่สามารถใช้สเตทเม้นท์ หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ในการยื่นขอสินเชื่อได้ สำหรับสเตทเม้นท์ เป็นเอกสารที่ออกโดยธนาคารที่คุณทำการฝากเงินไว้ ภายในสเตทเม้นท์จะแสดงรายการเดินบัญชี เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน แยกเป็นรายเดือนอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ธนาคารเห็นความเคลื่อนไหวของบัญชีของคุณ เห็นความสม่ำเสมอของรายได้ที่เข้ามา ทำให้สถาบันการเงินสามารถใช้สเตทเม้นท์ของคุณนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อได้

สำหรับคนทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ก็สามารถสร้างสเตทเม้นท์ด้วยตัวเองได้ โดยการนำเงินเดือนที่ได้ในแต่ละเดือนหลังจากที่รับเงินสดมาแล้ว ก็นำเงินเดือนนั้นฝากเข้าบัญชีไว้เป็นประจำทุกเดือน ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ หากมีรายรับส่วนไหนที่เพิ่มเข้าเป็นพิเศษ อาจจะเป็นงานเสริม รับจ็อบพิเศษ ก็ให้นำเงินเหล่านี้ฝากเข้าไปในบัญชีของคุณ เพื่อเป็นการแสดงถึงรายรับที่เข้ามาของคุณ และเมื่อถึงเวลาที่คุณจำเป็นต้องขอสินเชื่อต่าง ๆ สเตทเม้นท์ตรงนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณ มีเอกสารแสดงรายได้ต่อสถาบันการเงินได้อีกด้วยค่ะ

หากทำอาชีพอิสระ และมีเอกสารสัญญาจ้าง ใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกอบในเอกสารขอสินเชื่อได้เช่นเดียวกัน

*ทั้งนี้เงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ควรสอบถามรายละเอียดก่อนยื่นขอสินเชื่อด้วยค่ะ

ใบรับรองเงินเดือน ถือเป็นเอกสารทางการเงินที่ออกโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานที่คุณทำงานอยู่เท่านั้น ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสถานะการทำงานของคุณ ได้แก่ ชื่อพนักงาน ชื่อหน่วยงาน ฐานเงินเดือน อายุงาน ตำแหน่งที่ทำ  คุณควรจะดำเนินการขอและรับเอกสารด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันผู้อื่นแอบอ้างนำไปใช้จนอาจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต แต่ก็ยังมีบางกลุ่มอาชีพที่ไม่สามารถขอใบรับรองเงินเดือนได้ เนื่องจากไม่มีนายจ้างหรือไม่ได้ทำงานประจำตามหน่วยงานหรือบริษัท เช่น พ่อค้าแม่ค้า อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ ก็สามารถใช้รายการเดินบัญชีหรือสเตทเม้นท์ เป็นเอกสารแสดงความเคลื่อนไหวบัญชีของคุณ เพื่อใช้แสดงรายได้ที่เข้ามาเช่นเดียวกับใบรับรองเงินเดือนของพนักงานประจำ

บทความ: https://www.kmcpaccounting.com/บทความ/

Facebook: facebook.com/kmcp.acc

สนใจอยากทำบัญชีทักมาได้เลย: m.me/kmcp.acc

LINE: https://line.me/R/ti/p/@kmcp.acc

Tel: 082-254-6831