fbpx

ข้อควรระวังในการเขียน ใบมอบอำนาจที่ดิน ให้ปลอดภัยไม่โดนโกง

ในการมอบอำนาจเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการแทนจะใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปในการทำธุรกรรมต่างๆ แทนเรา แต่ในบางหน่วยงานจะมีหนังสือมอบอำนาจที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมนั้นๆ เช่น การทำธุรกรรมเกี่ยวที่ดิน โดยทำใบมอบอำนาจที่ดิน วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับใบมอบอำนาจที่ดินกันค่ะ

ใบสลิปเงินเดือน สำคัญกว่าที่คุณคิด ใช้ทำอะไรได้บ้างนะ

ใบสลิปเงินเดือน เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัท และยังเป็นเป็นเอกสารเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้ของพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ใบสลิปเงินเดือนมีความสำคัญอย่างไรและมีความสำคัญยอ่างไร บทความนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

ในการทำธุรกรรมบางอย่างหากบุคคลใดไม่สามารถมากระทำการได้ด้วยตัวเอง มักจะมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมากระทำแทนตน โดยใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไป หรือเรียกกันติดปากว่า ใบมอบอำนาจ

แบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย ใช้ทำอะไร? พร้อมดาวน์โหลดได้เลย!

แบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ คือเอกสารแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยังเป็นเอกสารแสดงข้อมูลรายได้ว่ามาจากที่ใดของบางอาชีพที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้อีกด้วย เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่ายให้มากขึ้นกันค่ะ

หนังสือรับรองบริษัท ขอได้ด้วยตัวคุณเอง เสียเงินแค่ไม่กี่บาท

หนังสือรับรองบริษัท หรือ ที่เรียกว่าหนังสือรับรองนิติบุคคล เปรียบเสมือนเอกสารประจำตัวของบริษัท หรือบัตรประชาชนของเรา ที่ไม่ว่าจะทำธุรกรรมใดในนามบริษัท จะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทนี้ทุกครั้ง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับหนังสือรับรองบริษัทกันค่ะ

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร โหลดเลย!

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร เป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือ เปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำบัญชีเป็นอย่างมาก เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นกันค่ะ

ไม่มีเวลาว่างใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้ใครไปแทนก็ได้

การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ หรือ ผู้มอบอำนาจ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ  มีอำนาจทำการแทน หรือการกระทำนั้นมีผลทางกฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการมอบอำนาจในกรณีที่บุคคลไม่สามารถไปกระทำการใด ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยมีการทำหนังสือมอบอำนาจ เป็นการมอบอำนาจให้ตัวแทนไปกระทำการแทนในเรื่องนั้น ๆ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวหนังสือมอบอำนาจกันค่ะ

ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดเอาไปใช้ในบริษัทได้เลย!

ใบสำคัญรับเงิน จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ร้านค้าไม่สามารถออกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินได้แต่ผู้ขายยินยอมลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินนั่นเอง แม้ว่าบิลเงินสดจะเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันว่า ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถออกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินได้ แล้วใบสำคัญรับเงิน กับ ใบรับเงิน ต่างกันยังไง? ลองไปหาคำตอบกันได้เลย!

ใบสมัครงาน เขียนยังไงให้ดูน่าสนใจและได้งาน!?

ใบสมัครงานใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของบริษัทในการจะรับบุคคลเข้าทำงาน ซึ่งทางบริษัทจะได้ทราบถึงประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ ตำแหน่งที่สมัครงาน ความสามารถพิเศษต่างๆ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ทางบริษัทก็จะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้กรอกลงในใบสมัครงานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการติดต่อขอสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป ในขั้นตอนของการสมัครงาน วันนี้เรามาดูวิธีการเขียนใบสมัครงานแบบมืออาชีพที่จะช่วยสร้างจุดเด่นใหเ้เป็นที่สนใจให้หน้าจับตามองกัน      

ใบขอซื้อ ต่างยังไงกับ ใบสั่งซื้อ ตามไปอ่านเลย!

ใบขอซื้อเป็นเอกสารที่ให้แต่ละแผนกในบริษัท แจ้งความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อ โดยผู้ขอซื้อจะต้องระบุเหตุผลในการขอซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ว่าจะนำมาใช้สำหรับทำอะไร โดยจะต้องให้หัวหน้าแผนกหรือผู้ที่มีอำนาจในแผนกเซ็นอนุมัติการขอซื้อเพื่อส่งให้แผนกจัดซื้อเพื่อทำการออกใบสั่งซื้อต่อไป ซึ่งแต่ละแผนกไม่ควรซื้อสั่งซื้อด้วยตัวเอง เพราะจะทำให้บริหารงบประมาณได้ยาก เป็นการป้องกันพนักงานทุจริตจากการซื้อสินค้า และเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันการซื้อว่าเป็นการขอซื้อจากแผนกต่างๆ จริง แผนกจัดซื้อมิได้ทำการซื้อเองโดยพลการแต่อย่างใด นอกจากนี้ใบขอซื้อจะช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อและงบประมาณที่ใช้ออกไปได้ด้วยนั่นเองค่ะ

1 2 3