fbpx

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับเรา?

สำนักงานบัญชี KMCP Accounting ให้บริการ รับทำบัญชี ครบวงจร จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี
ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี

เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอนอย่างมีมาตราฐาน สำนักงานได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อทำให้ทีมงานมีแนวทางการทำงานอย่างชัดเจน และเอกสารที่ทางกิจการต้องจัดส่งให้สำนักงาน เพื่อประกอบการรับทำบัญชี

สำนักงานบัญชี มีการจัดสอนการใช้งาน โปรแกรม Express ตัวต่อตัว เบื้องต้น เพื่อให้ทางผู้ประกอบการเข้าใจการวิเคราะห์เอกสาร ทางบัญชี และการใช้โปรแกรมเบื้องต้น

รับทำบัญชี ราคาถูก

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง บริษัท หจก. SMEs, Startup ที่กำลังเริ่มเติบโตควรหาสำนักงานบัญชีหรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นผู้ดูแลงานทางด้านบัญชีและภาษีให้

สำนักงานบัญชี KMCP Accounting จะช่วยทำบัญชีและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ท่าน รวมถึงให้คำแนะนำด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ ละที่สำคัญค่าบริการ รับทำบัญชี ราคาถูก

เราทำงานอย่างมืออาชีพ มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ

“สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการจดจัดตั้งบริษัทกับเรา คุณสามารถใช้บริการทำบัญชี รายเดือนฟรี 1 เดือน”

ค่าบริการ รับทำบัญชี แบบรายเดือน

ค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน จะเริ่มต้นเดือนละ 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนบิลของลูกค้าและความซับซ้อนของธุรกิจ

ขอบเขตการให้บริการ รับบัญชี และภาษี

 1. ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
  เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 2. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 3. บริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชี
  สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานคอยรับ – ส่งเอกสาร หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี
 5. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
 6. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขายประจำเดือน
 7. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
 8. จัดทำและยื่น ภ.พ.36
 9. จำทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 10. บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 11. จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
  เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น
 12. ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
 13. ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารแบบรายเดือน)

รายละเอียดประกอบการรับทำบัญชี

 • แพกเกจ S ปริมาณเอกสาร/เดือน 1-30 บิล ค่าบริการ 1,500 บาท
 • แพกเกจ M ปริมาณเอกสาร/เดือน 1-70 บิล ค่าบริการ 2,500 บาท
 • แพกเกจ L ปริมาณเอกสาร/เดือน 1-160 บิล ค่าบริการ 3,500 บาท

จำนวนบิลที่มากกว่านี้ รบกวนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
*หมายเหตุ : ทั้งนี้ราคารับทำบัญชียังประเมินตามความซับซ้อนของธุรกิจ
**หมายเหตุ : เอกสาร 1 บิล หมายถึงรายการค้าที่เกิดขึ้น เช่น บิลใบเสร็จ, บิลซื้อ,บิลขาย เป็นต้น

การนับบิลนับ หรือ นับรายการค้า เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการงานบริการ รับทำบัญชี

 1. ใบกำกับภาษีขาย / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่ม)
 2. ใบกำกับภาษีซื้อ
 3. ค่าใช้จ่าย เช่น ชุดเอกสารใบเบิกคืนเงินทดรองจ่ายกรรมการ ชุดเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน
 1. สอบถามบัญชีภาษี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น line@ / mail / Tel ตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง
 2. ฟรี! ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. ฟรี! จัดทำใบสำคัญรับ เพื่อประกอบการจ่ายเงินให้สมบูรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้