fbpx

นายจ้างต้องรู้ แจ้งเข้าประกันสังคม ให้พนักงานไม่ยากอย่างที่คิด

ประกันสังคม ถือเป็นสิทธิพื้นฐานของพนักงานตามกฎหมายที่นายจ้างจำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่อง แจ้งเข้าประกันสังคม ให้กับพนักงานของตน หากไม่มีการแจ้งเข้าประกันสังคมให้พนักงานถือเป็นความผิดตามกฎหมายแรงงาน