fbpx

ใครกำลังหาใบวางบิล ไว้ใช้ในบริษัท โหลดฟรีได้เลย!

ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลที่นิยมเรียกกันว่า Invoice จริงๆ แล้วคือเอกสารจากคนที่ขายสินค้าหรือเป็นผู้ที่ให้บริการจะต้องออกให้กับคนซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือขายบริการ โดยจะมีรายละเอียดรวมถึงค่าบริการและมูลค่าของสินค้าอยู่ภายในใบแจ้งหนี้ และที่สำคัญใบแจ้งหนี้จะต้องมีลายเซ็นต์จากทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขายถึงจะเป็นใบแจ้งหนี้ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อที่จะใช้เอกสารใบแจ้งหนี้มาเป็นหลักฐานในการซื้อขายได้