fbpx

ความสำคัญของภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

จริงๆแล้ว ภาษีที่เรารู้จักนั้นมีหลากหลายประเภท เลยต้องมีการจำแนกประเภทของภาษีโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ และสำหรับหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแยกประเภทภาษีโดยแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม แล้วภาษีเหล่านี้ใครบ้างเป็นคนจ่าย?