fbpx

ช้อปดีมีคืน เงื่อนไขการใช้ที่คุณต้องรู้ก่อนช้อป

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการจากรัฐบาลที่กระตุ้นการใช้จ่ายในปลายปี 2563 อีกทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้ โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการ มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้ มาตรการช้อปดีมีคืนนี้คืออะไร แล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ลองไปชมกันเลยครับ

kobadmin

19 November 2020